Ewa Anna Wasiutyńska

Urodzona w Warszawie, gdzie ponownie zamieszkuje od 2012 roku. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1965 roku, pracuje przez 3 lata jako asystent tego Wydziału w katedrze profesora Lacherta. W roku 1968 rozpoczyna pracę architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii. Projektuje budynki biurowe i mieszkaniowe, ośrodki kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej.

Od 1982 roku pracuje jako architekt szef ekipy w Biurze Architektury E. VERHAEGEN w Brukseli, gdzie projektuje audytoria, budynki biurowe, domy opieki, szkoły i szpitale w Belgii i Algierii. Równolegle do zawodu architekta rysuje i maluje – od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, pejzaży polskich. Bierze udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie, Paryżu i Wenecji. W roku 2015 otrzymuje medal 100-lecia PW. Jest członkiem SARP PL* i SARP FR** i człokiem KOŁA PLENER OW. SARP PL*.

* Stowarzyszenia Architektów Polskich
** Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji

Miedzy 10/10 a 10/11/2018, Muzeum PW zaprasza na wystawe akwareli Ewy Wasiutynskij w kruzgankach auli Gmachu Glownego PW.