Ewa Anna Wasiutyńska

Urodzona w Warszawie, gdzie ponownie zamieszkuje od 2012 roku. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1965 roku, pracuje przez 3 lata jako asystent tego Wydziału w katedrze prof. Lacherta. W roku 1968 rozpoczyna prace architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii. Projektuje budynki biurowe i mieszkaniowe, ośrodki kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej.

Od 1982 roku pracuje jako architekt szef ekipy w Biurze Architektury E. VERHAEGEN w Brukseli gdzie projektuje audytoria, budynki biurowe, domy opieki, szkoły i szpitale w Belgii i Algierii. Równolegle do zawodu architekta rysuje i maluje, od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, parków miejskich, pejzaży. W roku 2015 otrzymuje medal lOO lecia Politechniki Warszawskiej. Bierze udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie, Paryżu, Glasgow, Wenecji i Matera we Włoszech. Jest członkiem SARP PL* i SARP FR** i członkiem KOŁA PLENER SARP OW***.

* Stowarzyszenia Architektów Polskich
** Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji

EWA ANNA WASIUTYŃSKA - UDZIAŁ W WYSTAWACH MALUJĄCYCH ARCHITEKTÓW

Rok 2011 - "ARCHIPOL EXPO 2011"- SARP FR** - Gdańsk
Rok 2014 - Wystawa Malarstwa i Fotografii Ewy Wasiutyńskiej, Anny i Wandy Lechevalier
    "TRZY SPOJRZENIA" - Muzeum Politechniki Warszawskiej - Warszawa
Rok 2015 - Wystawa Malarstwa "STULECIE DOŚWIADCZEŃ W POGONI ZA SZTUKA"
    Pawilon SARP OW*** - Katedra Rysunku Politechniki Warszawskiej - Warszawa
Rok 2016 - "WYSTAWA AKWARELI EWY WASIUTYŃSKIEJ I JOANNY PETKOWSKIEJ"
    Muzeum Politechniki Warszawskiej - Warszawa
Rok 2017 - "48 WYSTAWA RYSUNKU I MALARSTWA ARCHITEKTÓW"
    Pawilon SARP OW*** Koło Plener-Warszawa
Rok 2018 - Wystawa "MIROIR" - 83e Salon International Ligne et Couleur - Paris
    - Wystawa "AKWARELE EWY WASIUTYŃSKIEJ"
    Sala Lustrzana SARP OW*** Koło Plener - Warszawa
    - Wystawa „LIBERA TUTTI" - XXVII Esposizione Internazionale Ligne et Couleur
    AAA - Associazione Architetti Artisti - Venezia
    - "49 WYSTAWA RYSUNKU I MALARSTWA ARCHITEKTÓW"
    Pawilon SARP OW*** Koło Plener - Warszawa
    -" WYSTAWA AKWARELI EWY ANNY WASIUTYŃSKIEJ"
    Muzeum Politechniki Warszawskiej - Gmach Glowny - Warszawa
Rok 2019 - Wystawa S.S.A.A. SCOTISH SOCIETY OF ARCHITECT ARTISTS « Ligne et Couleur »
    "ANNUAL SPRING EXHIBITION 2019" - GLASGOW ART CLUB, Glasgow
    - 50 JUBILEUSZOWA WYSTAWA MALARSTWA ARCHITEKTÓW "DRZWI OTWARTE",
    Pawilon SARP OW*** Koło Plener - Warszawa
    - Wystawa "STRUCTURA" -XXVIII AAA L&C International Exhibition - Matera, Italia
    - "SALON JESIENNY" - Sala Lustrzana SARP OW***Kolo Plener - Warszawa
Rok 2020 - 85e SALON LIGNE ET COULEUR - "NOTRE-DAME DE PARIS (les Cathedrales)" - Paris
    - Wystawa "WEDŁUG DAWNYCH MISTRZÓW" Sala Lustrzana SARP OW*** Koło Plener, Warszawa
    - Wystawa wirtualna "RZEKA W MIEŚCIE" - SARP OW*** Koło Plener

SARP PL* Stowarzyszenie Architektów Polskich
SARP FR** Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji
SARP OW*** Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Warszawski